[ Overnatting ] [ Aktiviteter ]
[ Alle | Hotell | B&B | Camping | Gård | Hytte | Rorbu | Feriebolig | i ]
Søk
[ vis fylker ] [ Kommuner i Buskerud ] [ Firma i Buskerud ] [ Info: Hole ]
[ Lier ] [ Modum ] [ Ringerike ] [ Bærum ]
S-A print GE GM no en Overnatting Hole / Buskerud / Norge
Firma Telefon Lat  / Lon Besøksadresse P.nr
Hotel General Hotell 3215 7620 60.11   10.22 Helgelandsmoen, Hole 3512
NBT Frøhaug Gård 3215 7109 60.09   10.22 Røyseveien 531, Røyse 3530
Camp Onsakervika Camping 3215 7333 60.09   10.18 Onsakervika, Røyse 3530
Camping Vik Camping 3215 9240 60.08   10.28 Vik, Hole 3530
Camping Nes Leirplass 3216 0621 60.00   10.28 Nes, Hole 3531
Camping Rørvik Camping 3215 9545 60.06   10.29 Rørvik Gård, Krokkleiva 3531
NorskeKonferanse Sundvolden Hotel 3216 2100 60.06   10.31 Sundvollen, Hole 3531
FjellFjord Sundøya Fjordhotel 3216 1000 60.06   10.30 Sundøya, Krokkleiva 3531
Camping Tyrifjorden Turistsenter 900 92 911 60.04   10.26 Utstranda 153, Krokkleiva 3531
Gjestehus Tyriheim Kurs og Feriesenter 3216 2470 60.06   10.31 Krokskogen, Krokkleiva 3531
Camp Utvika Camping 3216 0670 60.03   10.26 Krokkleiva, Hole 3531
Gjestehus Utøya 3216 0602 60.02   10.26 Utstranda 345, Krokkleiva 3531
Leirsted Utøya AOF/ LO 2242 0170 60.02   10.25 Utøya, Tyrifjorden 3531
Kleivstua 3216 1400 60.05   10.32 Dronningveien 500, Krokkleiva 3531
Kløvvika Tyrifjorden 481 22 688 60.01   10.26 Utstranda 515, Krokkleiva 3531
  Eksterne linker Hole: -kommune -kart -Elektrobasen
  15 Overnattingsfirma / Side 1 av 1
© S-A.no - Reiselivsbasen